Welkom op de site van Biljartvereniging De Ghesellen Emmeloord.

De Ghesellen Emmeloord" werd opgericht op 3 mei 1990 door een fusie van biljartvereniging "Emmeloord" en "De Ghesellen van 't Haesje ".
Beide verenigingen bestonden bijna 15 respectievelijk 35 jaar. Het motief van deze fusie was om een eigen verenigingsgebouw specifiek voor de biljartsport te realiseren, waar tot ver in de toekomst op goede wijze de biljartsport beoefend kan worden         

Op 14 december 1991 werd het Biljartcentrum "Entree" aan de Scandinaviťlaan officieel geopend. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en valt onder het district Zwolle en omstreken.

Sinds september 2017 spelen wij in ons nieuwe biljartcentrum aan de Wilgenlaan 18 in Emmeloord.

Mocht u belangstelling hebben voor onze mooie sport, u bent vrijblijvend welkom in ons biljartcentrum "Entree" om kennis te maken met het biljarten.

Ons biljartcentrum is geopend op de volgende tijden:

  middag: avond:
 maandag   13.30 - 18.00       19.00 -  23.00 uur
 dinsdag       13.30 - 18.00          19.00 -  23.00 uur
 woensdag  13.00 - 18.00         alleen tijdens activiteiten
 donderdag  14.30 - 18.00 alleen tijdens activiteiten
 vrijdag        14.30 - 18.00 alleen tijdens activiteiten
 zaterdag      13.30 - 18.00         alleen tijdens activiteiten
 zondag       gesloten  's gesloten

 

Overzicht prijswinnaars onderlinge competitie seizoen 2020+2021
             
Maandagavond
  1e prijs   2e prijs   3e prijs  
Libre Bosman Ids 10,45 Munnik de Jan 10,34 Brummen van Henk 10,10
             
Bandstoten Griendt van de Ton 11,13 Dalemans Co 10,75 Bosman Ids 10,29
             
Woensdagmiddag
  1e prijs   2e prijs   3e prijs  
Libre Voetberg Roelof 10,62 Griendt van de Ton 10,59 Munnik de Jan 10,01
             
Bandstoten Bosman Ids 11,35 Griendt van de Ton 10,87 Bangma Peke 10,76

 

 

Informatiebulletin april 2022.

 

Nieuws

Bericht van Gjalt en Harmien Kootstra.

Gjalt is al aardig gewend aan zijn nieuwe huisvesting, Harmien heeft er wat meer moeite mee.

Met Gjalt gaat het hetzelfde Harmien heeft betere tijden gekend. De auto is weggedaan en Gjalt heeft een scootmobiel om door Kampen te kunnen rijden. Groeten aan iedereen van Gjalt en Harmien.

 

Uitslagen

Jan de Munnik is als 8e geŽindigd bij het gewestelijk kampioenschap libre 1e klas avondbiljart.

Ton van der Griendt is 2e geworden in de districtsfinale bandstoten 1e klas dagbiljart, Jan de Munnik werd in deze finale 4e. Jan de Munniok is in de gewestelijke finale 1e klas libre dagbiljart als 4e geeindigd.

Het team van de Ghesellen 1 is geŽindigd op de 5e plaats in poule 1, de Ghesellen 2 is geŽindigd op 3e plaats in poule 2 en het team van de Ghesellen 3 is geŽindigd op de 5e plaats i poule 2.

De op 20 april in Hattem gehouden finale leverde voor de Boerhoorn 3 de 1e plaats op gevolgd door de Wenning 1, Steenwijk 1 en de Pomerans 1.

De competitie driebanden is nog aan de gang.

 

Agenda

Woensdag 27 april is het gebouw gesloten, de woensdagmiddagcompetitie wordt op dinsdag 26 april gehouden.

18 mei gewestelijke finale teams driebanden dagbiljart bij de Ghesellen Emmeloord.

Binnenkort hangen er weer inschrijflijsten voor het komende seizoen voor de teams en p.k. op het prikbord. Opgeven voor 1 juni.

De jaarvergadering wordt in het najaar gehouden.