Bestuurswisseling:

Ids Bosman wordt bedankt door Sim Spit met een enveloppe en een bos bloemen:

 

Samen met de nieuwe voorzitter Jildert